Anonymní

Anonymní uživatelé nemají přístup na web
Co neumožňuje každému oprávnění použít pro anonymní uživatele? Jak můžete dosáhnout anonymního přístupu na web? Kdo je anonymní uživatel? Zahrnuje kaž...