Odpovědi

Proč get_header () nebo get_footer () neběží dvakrát, pokud jsou volány ve stejném php souboru?
2 odpovědi. Skutečné šablony jsou načteny pomocí require_once, takže PHP automaticky ignoruje druhý pokus o jejich načtení. (Háček 'get_header' však a...
Vyžaduje se použití register_activation_hook?
2 odpovědi. Nemusíte používat háček register_activation_hook nebo register_deactivation_hook, jsou volitelné. Jak napovídá jejich název, jedná se o pl...