Apostrof

Apostrofy nahrazeny slovy „
Apostrofy nahrazují dopisy a vytvářejí kontrakce Apostrof lze použít k označení, že slovo je kontrakce. Mám to?Jak se nazývá, když apostrof nahradí pí...