Atribut

Jak přidat atribut data do <body> štítek
Jak přidáte atribut dat do HTML?Jak přidat datový atribut?Mohu k prvkům HTML přidat vlastní atributy?Co je atribut data-ID?Co je datový typ v HTML?Moh...
Rozevírací seznam pro atribut
Který atribut vytvoří rozevírací seznam?Jak vyberu hodnotu z rozbalovací nabídky v HTML?Jak vložím rozbalovací nabídku do HTML?Jak vyberu výchozí možn...
Formuláře Pokud uživatelé nevyplňují formuláře, použijte předdefinované hodnoty
Který atribut se nepoužívá v nových formulářích?Jaké hodnoty V atributu type vstupní značky nemůže být přítomno?Která z následujících možností je plat...
Může mít atribut žádnou hodnotu?
Může být atribut prázdný?Což je jediný atribut, který nemá žádnou hodnotu?Mohou být atributy XML prázdné?Jsou atributy hodnot?Co je to atribut v CSS?M...
Proč bychom měli při vytváření vyhledávacího formuláře použít atribut name s hodnotou „s“?
K čemu se používá atribut name?Proč používáme atribut ve štítku štítku?Co je atribut name ve vstupní značce?Proč používáme atributy v HTML?Může mít zn...
Jak změnit typ atributu
Úpravy typů atributůKlikněte na Upravit &gt; Typy.Vyberte typ, který chcete upravit, a poté klikněte na Upravit. Základní typy jsou jen pro čtení.Prov...