Autoři

Seznam Alpha již nefunguje více jmen
Abecedujete více autorů v APA?Jak abecedujete knihu s více autory?Jména autorů musí být pro apa v abecedním pořadí?Jak citujete více než 3 autory v 7....