Automatické ukládání

Jak mohu deaktivovat automatické ukládání
Pokud chcete automatické ukládání vypnout, ve výchozím nastavení u všech souborů přejděte do nabídky Soubor > Možnosti > Ve výchozím nastavení u...