Blankyt

Jak používat Azure AD k ověřování?
Povolte Azure Active Directory ve vaší aplikaci App Service. Přihlaste se k webu Azure Portal a přejděte do své aplikace. V nabídce vlevo vyberte možn...