Před

Jak mohu odstranit after CSS selector which is automicaly appended to the_content ()?
Co je :: before a :: after v CSS?Co dělá :: Následně v CSS?Jak přepíšu po CSS?Jak odstraním obsah v CSS?Co představuje * v CSS?Co :: Před znamená v CS...