Desetinný

Číslo naformátujte na 2 desetinná místa
formát("%. 2f ", 1.23456); Tím se zformátuje pohyblivá čárka číslo 1.23456 až 2 desetinná místa, protože ve instrukci formátování jsme použili dvě za ...