Dialog

Pokud jsou uprostřed dvě značky, potřebuji čárku
Každý doma?„Pokud je značka dialogu vložena uprostřed věty, použijte čárku před první uzavírací uvozovku a za značku dialogu....