Šifrované

Jak provádíte meta dotaz na šifrovaném poli?
Můžeme se dotazovat na šifrované pole v Salesforce?Jak dešifruji zašifrované pole v Salesforce?Můžeme ve výsledku vyhledávání zobrazit textově zašifro...