Pro každého

Upozornění na chybu Pro foreach () byl zadán neplatný argument
K chybě „neplatný argument zadaný pro foreach ()“ dojde, když se integrované PHP foreach () pokusí iterovat přes datovou strukturu, která není rozpozn...
Proč „Varování Byl zadán neplatný argument pro foreach ()“
PHP Oprava „Dodaný neplatný argument pro foreach ()“ Chyba je způsobena, když proměnná, kterou se foreach pokouší iterovat, není pole. Řekněme napříkl...
foreach nevrací očekávané výsledky
Proč se forEach vrátí nedefinováno? Znamená návrat pro každý? Může forEach vrátit hodnotu? Vrací práci v forEach? Proč je mapa lepší než forEach? Proč...
Problém s voláním vlastní funkce ve smyčce foreach
Jak voláte funkci v forEach? Jak zavoláte funkci ve smyčce for? Co se může pokazit, když skript PHP zpracovává webový požadavek? Jak to používáte v fo...