Formulář

Kontaktní formulář 7 e-mailů neobdržených v e-mailu služby Google Apps [uzavřeno]
Proč neobdržím e-maily z mého kontaktního formuláře? Proč můj kontaktní formulář 7 nefunguje? Kam směřují e-maily kontaktního formuláře 7? Proč nedost...
2 formulář na stejné stránce
Můžete mít na stránce dva formuláře? Můžete odeslat dva formuláře jedním tlačítkem? Může být v HTML více formulářů? Jak vložím dva formuláře vedle seb...
Zobrazit formulář na krátký kód
Jak zobrazujete položky formuláře? Jak zobrazím položky formuláře WP? Jak zobrazím krátké kódy ve WordPressu? Jak vytvořím krátký kód formuláře ve Wor...
volejte funkci po kliknutí na Odeslat
Jak zavoláte funkci při odeslání formuláře? Co se stane, když kliknete na tlačítko Odeslat? Může tlačítko Odeslat mít onclick? Jaká funkce bude volání...
Jak opravit prvky formuláře nemají přidružené popisky ve vyhledávacím formuláři Wordpress (bez tlačítka)
Jak opravím chybějící popisky formulářů? Formuláře potřebují štítky? Vyžaduje každé vstupní pole štítek? Jak přidružíte štítky vstupu? Jak opravíte od...
Odeslání formuláře do PHP
Je odeslání formuláře PHP? Jaký je způsob odeslání formuláře v PHP? Jak mohu získat odeslanou hodnotu formuláře v PHP? Jak mohu odeslat formulář pošto...
Exportujte data formuláře do souboru CSV a poté je odešlete jako přílohu - kontaktní formulář 7
Jak vytvoříte soubor CSV z dat formuláře a odešlete jako přílohu e-mailu? Ukládá kontaktní formulář 7 do databáze? Jak importuji PDF do kontaktního fo...
Jak byste vrátili hodnotu z jednotlivého pole ve vlastním widgetu?
Jak získáte hodnotu widgetu? Jak mohu použít widgety v Django? Jaký je účel formulářů a widgetů? Jak mohu změnit typ widgetu? Proč předáváme funkce wi...
Jak spustit funkci při odeslání formuláře
Jak spustíte odeslání formuláře? Jak zavoláte funkci před odesláním formuláře? Jak zavoláte funkci ve formě? Jak mohu automaticky odeslat formulář? Lz...
pokročilá vlastní pole a kontaktní formulář 7
Jak vytvořím vlastní pole v kontaktním formuláři 7? Jak vytvoříte kontaktní formulář s ACF? Co je kontaktní formulář 7? Jak vytvoříte kontaktní formul...
Jak přidat předmětnou hodnotu do kontaktního formuláře 7?
Jak mohu přidat název do kontaktního formuláře 7? Jak mohu změnit výchozí hodnotu v kontaktním formuláři 7? Jak získám vstupní hodnotu kontaktního for...
Jak vytvořit widget, který přijímá vstup html?
Jak vytvořím widget v HTML? Co jsou widgety formulářů HTML? Jak zobrazujete vstup v HTML? Jaký je nejzákladnější widget formuláře? Jak vytvořím widget...