Skupina

Orderby pracuje s jedním dotazem, ale ne s jiným
Můžeme použít jak seskupení, tak orderby společně v SQL? Proč nefunguje pořádek?? Řazení podle toho, co přijde před seskupením? Můžeme použít skupinu ...
Povolit členům vytvářet skupiny na mém webu
Mohou uživatelé vytvářet skupiny Office 365? Jak omezím uživatele na vytváření skupin o365? Jak povolím externím členům ve Skupinách Google? Jak zapnu...
Seskupte uvedené prvky podle kategorie
Co je 8 skupin v periodické tabulce? Co je 7 skupin v periodické tabulce? Jaké jsou různé skupiny prvků? Jak se souhrnně jmenují skupiny 3/12? Jak se ...
Existuje nějaký způsob, jak ze sebe udělat administrátora?
Na domovské obrazovce spusťte pole Spustit - stiskněte klávesy Wind + R. Napište „cmd“ a stiskněte enter. V okně CMD zadejte „net user administrator /...
permalink pro typ skupiny
Co je příklad trvalého odkazu? Můžete změnit adresu URL skupiny na Facebooku? Jaký je rozdíl mezi permalinkem a hypertextovým odkazem? Můžete přidat w...