Ignorovat

Jak ignorovat pole, pokud jsou prázdná?
Nulová pole na úrovni třídy můžete ignorovat pomocí @JsonInclude (zahrnout. NON_NULL), aby zahrnovala pouze nenulová pole, čímž vylučuje jakýkoli atri...