Zahrnout

Včetně $ _SERVER ['DOCUMENT_ROOT'] pro načtení souborů mimo instalaci WordPress nefunguje vzdáleně
Co je $ _ server ['Document_root']?Co znamená $ _ server v PHP?Co se stane, když soubor obsažený pomocí require_once nebyl nalezen?Co je $ _ server Re...