Inicializovat

Jak bych mohl lépe inicializovat metodu ze své třídy?
Jak inicializujete třídu?Jak inicializujete metodu v Javě?Jak konstruktor inicializuje pole a metody?Což je metoda inicializace datových členů třídy?M...