Mariadb

MariaDB jako backendová databáze
Jaký typ databáze je MariaDB?Je MySQL používán v backendu?Kde se Maria DB používá?Jaké jsou hlavní rysy Maria DB?Používá Google MariaDB?Je MariaDB dob...