Metadata

Změňte metadata souboru PDF
Upravte nebo připojte metadata dokumentuVyberte soubor > Vlastnosti, klikněte na kartu Popis a poté klikněte na Další metadata.V seznamu vlevo vybe...
Odebírání vlastních metadat
Jak odstraním vlastní metadata v Salesforce?Jak odstraním všechny vlastní záznamy metadat v Salesforce?Který nástroj se používá k aktualizaci, odstraň...