Metoda

Volejte třídu Metoda s argumentem
Vezme metoda třídy argumenty? Jak zavoláte metodu pomocí parametrů? Jak zavoláte metodu třídy v Pythonu? Jak předáte instanci třídy jako argument funk...