Sval

Nejlepší způsob, jak zjistit, odkud akce pochází?
Jak zjistíte původ a vložení svalu?Který sval je pojmenován pro svůj původ a vložení?Jaký je původ svalu?Jak se určuje působení svalů?Jaké jsou 5 typů...