Sval

Nejlepší způsob, jak zjistit, odkud akce pochází?
Jak zjistíte původ a vložení svalu? Který sval je pojmenován pro svůj původ a vložení? Jaký je původ svalu? Jak se určuje působení svalů? Jaké jsou 5 ...