Myisam

Web WordPress používá MyISAM, pokud bych měl přepnout na InnoDB, je to nutné?
Mám použít InnoDB nebo MyISAM?Používá WordPress InnoDB?Je MyISAM zastaralý?Jak mohu změnit MyISAM na InnoDB v MySQL?Je MyISAM rychlejší než InnoDB?Kte...
Je bezpečné převádět tabulky z MyISAMu na InnoDB?
MyISAM můžete převést na InnoDB poměrně snadno. Tento příklad níže používá tabulku wp_comments. Jednoduše spusťte příkaz ALTER a převeďte jej na úložn...