Myisam

Web WordPress používá MyISAM, pokud bych měl přepnout na InnoDB, je to nutné?
Mám použít InnoDB nebo MyISAM? Používá WordPress InnoDB? Je MyISAM zastaralý? Jak mohu změnit MyISAM na InnoDB v MySQL? Je MyISAM rychlejší než InnoDB...
Je bezpečné převádět tabulky z MyISAMu na InnoDB?
MyISAM můžete převést na InnoDB poměrně snadno. Tento příklad níže používá tabulku wp_comments. Jednoduše spusťte příkaz ALTER a převeďte jej na úložn...