Záporný

Porovnání záporného a kladného čísla
Na číselném řádku se čísla vždy zvyšují (stávají se „pozitivnějšími“) doprava a snižují se (stávají se „negativnějšími“) vlevo. Čísla napravo jsou vět...