Vnořené

více příkazů if [uzavřeno]
Co můžete dělat namísto více příkazů if?Můžete mít v aplikaci Excel více příkazů IF?Jak špatné jsou vnořené příkazy?Vypadá Break Break of all if?Jaké ...