Vnořené

více příkazů if [uzavřeno]
Co můžete dělat namísto více příkazů if? Můžete mít v aplikaci Excel více příkazů IF? Jak špatné jsou vnořené příkazy? Vypadá Break Break of all if? J...