Příští generace

Jak převést galerie NextGEN na galerie WordPress?
Převeďte galerie NextGEN na WordPressZálohujte databázi a soubory.Nainstalujte a aktivujte tento plugin. ... Přejděte na stránku „Převést galerie Next...