Pouze

pomocí jQuery pouze na jedné stránce
Jak spustím funkci jQuery pouze jednou?Jak spustím Javascript na konkrétní stránce?Jak připojíte událost k prvku, který by měl být proveden pouze jedn...