Přístav

Přesměrování z 8081 na port 80 nefunguje [zavřeno]
Jak odblokuji port 80? Měl by být port 80 uzavřen? Jak mohu přesměrovat provoz z jednoho portu na druhý? Co to znamená, pokud je port 80 uzavřen? Jak ...
Vyžaduje WordPress pro e-mail port 25?
WordPress odesílá e-maily pomocí metody wp_mail (), která ve výchozím nastavení vyžaduje povolení portu 25 ve vašem php. nastavení ini Aby tato funkce...
Nakonfigurujte WordPress tak, aby poslouchal na jiném portu než 80
Jak spustím web WordPress na jiném portu? Jak mohu změnit svůj port WordPress? Jak mohu změnit výchozí port Apache 80? Jaký port používá WordPress? Ja...