Tisk

Jak tisknout pole konkrétní položky
K prvku pole můžete přistupovat pomocí výrazu, který obsahuje název pole následovaný indexem požadovaného prvku v hranatých závorkách. Chcete-li jej v...