Hospody

Co je to „hospodské“ téma? [Zavřeno]
Kolik hospod je zavřeno? Proč se ve Velké Británii zavírají hospody? Kdy se změnily zavírací hodiny hospod? Co se stalo v hospodách Walkabout? Proč se...