Hodnost

Zakázání Yoast, All-in-One a Rank Math na určitých stránkách v rámci pluginu
Je hodnost matematika lepší než Yoast? Mohu použít hodnostní matematiku a Yoast? Jak se pohybujete od Yoasta k matematické pozici? Jak se zbavím hodno...