Pravidelný

Regulární výraz s možnou pomlčkou
V regulárních výrazech má spojovník („-“) zvláštní význam; označuje (sekvenční) rozsah možných znaků, jako A-Z, a-z nebo 0-9. ... Znaku „-“ s lomítkem...