Vrací se

Jak zjistit, zda selhalo get_posts ()?
Jak zjistit, zda selhalo get_posts ()?Pokud existují příspěvky, vrátí řadu příspěvků.Pokud nejsou žádné příspěvky, vrátí prázdné pole ().Pokud existuj...