Zajistit

Web Wordpress se v Chromu zobrazuje jako Nezabezpečený, když je certifikát SSL platný
Proč moje stránka říká, že není zabezpečená, když mám SSL?Jak mohu v prohlížeči Chrome zabezpečit protokol https není zabezpečen?Jak opravím web WordP...