Sendgrid

Použití transakční šablony SendGrid s wp_mail
Jak mohu poslat e-mail s dynamickými transakčními šablonami? Jak mohu použít šablony SendGrid? Jak se woocommerce integruje se SendGrid? Jak vytvořím ...