Slack

Označit příspěvek na jednom kanálu v uvolnění
Jak označím kanál v uvolnění?Můžete označit jiný kanál v klidu?Můžete přidávat příspěvky na více uvolněných kanálů?Jaký symbol používáte při značení p...