Slack

Označit příspěvek na jednom kanálu v uvolnění
Jak označím kanál v uvolnění? Můžete označit jiný kanál v klidu? Můžete přidávat příspěvky na více uvolněných kanálů? Jaký symbol používáte při značen...