Softaculous

Jak povolíte skripty při instalaci WordPress v Softaculous?
Povolení / zakázání skriptů Nejprve přejděte na Softaculous Admin Panel a klikněte na „software“ . Poté získáte všechny popisy skriptů PHP a JavaScrip...