Subdoména

Je možné mít jednu stránku na mé aktuální instalaci WordPress pod subdoménou? K úpravám stránky tedy stále máte přístup z hlavního rozhraní?
Musím nainstalovat WordPress na každou subdoménu? Může mít subdoména jiné téma WordPress? Jak naklonuji web WordPress do subdomény? Mohu mít na WordPr...
Jak mohu napsat přesměrování subdomény?
Svou subdoménu můžete přesměrovat na jinou stránku podle následujících kroků Přihlaste se do cPanel. V části Domény klikněte na ikonu Subdomény. V čás...
Používání stejné databáze pro hlavní a subdoménu
Potřebuji novou databázi pro subdoménu? Jak vytvořím databázi subdomény? Jak připojím subdoménu k hlavní doméně? Mohou subdomény odkazovat na různé se...
Jak mohu přesměrovat svůj web WordPress na subdoménu, jakmile se úspěšně přihlásí, přesměruje se zpět do kořenové domény
Podívejme se, jak přesunout web WordPress ze subdomény do kořenové domény. Vytvořte kompletní zálohu svého webu. ... Přesouvání souborů WordPress ze s...
Subdoména WordPress
Jak vytvořím subdoménu ve WordPressu? Lze WordPress nainstalovat na subdoménu? Co je subdoména WordPress? Je subdoména WordPress zdarma? Je subdoménou...
Vytvořil novou subdoménu se stejným obsahem. Mám přidat přesměrování do své staré subdomény?
Můžete přesměrovat subdoménu? Jak mohu přesměrovat všechny subdomény? Co je přesměrování subdomény? Jak přesměruji subdoménu na adresu IP? Jak nasměru...
Vytvořte stránku HubSpot a subdoménu WordPress?
Jak vytvořím subdoménu v HubSpotu? Může se HubSpot integrovat do WordPressu?? Co je to subdoména HubSpot? Jak nasměruji subdoménu na stránku WordPress...
Opravte chybu 403 v síti WordPress s více weby pomocí subdomén
403 Forbidden Error in WordPress Multisite If you have WordPress Multisite installation and getting a 403 error the chance is you have created a wildc...
Změňte subdoménu?
Jak změnit název subdomény v cPanel (6 kroků) Otevřete řídicí panel CPanel ve webovém prohlížeči. ... Klikněte na ikonu „Subdomény“ v části Domény na ...
Přesunout web do subdomény
Přesuňte starý web do subdomény v cPanel přihlaste se do cPanel (který jsem nikdy předtím nepoužíval) ručně vytvořte novou složku nazvanou 'oldsite' p...
Subdoména bez wordpressu při instalaci na více webech
Musím nainstalovat WordPress na každou subdoménu? Jak vytvořím subdoménu ve WordPress multisite? Jak nasměruji subdoménu na stránku WordPress? Musím p...
SSL pro mapované subdomény ve více webech (žádné pluginy)
Mohu použít certifikát SSL na více subdoménách? Potřebuji certifikát SSL pro každou subdoménu? Jak povolím SSL na subdoméně? Jak vytvořím subdoménu ve...