Slogan

Jak odstraním pomlčku (-) mezi mým názvem webu a sloganem?
Jak odstraním pomlčku z názvu WordPress?Co je název a slogan webu?Co je dobrý slogan webu?Co je příkladem sloganu?Co je profesionální slogan?Jak vytvo...