Prospívat

Prospívat generaci učňů a certifikátů
Co se daří učeň? Jak moc se daří učeň? Jak nastavím prosperujícího učně? Co je prosperující architekt? Jak kapáte v prosperujícím učni? Funguje LearnD...