Rozvrh hodin

Složitý formulář časového rozvrhu
Má Excel šablonu časového rozvrhu? Jak vytvořím šablonu časového rozvrhu v aplikaci Excel? Jak vyplňujete časový rozvrh? Jak vypočítáte časový rozvrh?...