Přechodné jevy

Je bezpečné smazat nepotřebná metadata uživatele??
Přechodné položky s prošlou platností jsou přechodné položky, jejichž platnost vypršela a stále existují v databázi. Tyto lze bezpečně vyčistit. Přech...
Tlačítko pro vymazání přechodných jevů
Je bezpečné mazat přechodné jevy?? Mám vymazat přechodné události woocommerce? Co je odebrat přechodné možnosti, jejichž platnost vypršela? Co je přec...
Proč DROP TABLE-ing 'wp_options' resetuje moji relaci uživatele?
Co je tabulka Wp_options? Mám vymazat přechodné události woocommerce? Je bezpečné smazat všechny přechodné stavy? Mám odstranit přechodné možnosti, je...
Jak resetuji přechodný stav při aktualizaci hodnoty widgetu?
Mohu smazat všechny přechodné stavy? Jak odstraním přechodná data z WordPressu? Jak odstraním přechodné události ve Woocommerce? Kde jsou uloženy přec...