Variace

Woocommerce přiřazuje atributy určitým variantám
Ruční přidání varianty Vyberte možnost Přidat variantu z rozevírací nabídky a vyberte Přejít. Vyberte atributy pro vaši variantu. Chcete-li změnit dal...