Úplný

Vytvořte stránku WordPress v plné šířce
Další informace najdete v našem podrobném průvodci instalací pluginu WordPress. Po aktivaci buď upravte stávající stránku, nebo vytvořte novou. V podo...
Ve výchozím nastavení nastavte režim celé obrazovky
Ve výchozím nastavení nastavte režim celé obrazovky pro IE, Chrome, Firefox a Opera.Otevřete prohlížeč Firefox nebo IE.Stisknutím klávesy F11 přejdete...