Zástupný symbol

Zástupný symbol v textové oblasti editoru HTML?
Atribut zástupného symbolu <textová oblast> prvek se používá k nastavení zástupného textu v textové oblasti. Zástupný symbol je považován za náp...